Isplate iz proračuna

Nema rezultata pretrage

Broj pronađenih rezultata: {{ results.length }}

Broj rezultata nije limitiran
Oznaka OIB Ime i prezime/naziv tvrtke Grad/općina Poštanski broj Datum isplate Iznos isplate Opis isplate Ekonomska klasifikacija Funkcionalna klasifikacija
{{ result.id }} {{ result.oib }} {{ result.name }} {{ result.city }} {{ result.postcode }} {{ result.date }} {{ result.amount }} {{ result.description }}